Hva er årets lærebedrift?

En bedrift som jevnlig har lærlinger, og som gjør en ekstra innsats for å gi dem svært god opplæring. Bedriftens lærlinger fullfører alltid eller nesten alltid opplæringen og det er lav strykprosent.

 • business_bg.png
  bedrift-default.png

  Fernandofrisørene AS

  Årets lærebedrift 2016

 • business_bg.png
  tanja-tangstad

  MM Karton Follacell AS

  Årets lærebedrift 2015

  Tanja Tangstad, HR-sekretær

  Det er viktig at bedrifter viser samfunnsansvar ved å tilby god opplæring og gi den enkelte mulighet til å nå fagkompetanse. Vi trenger ansatte med fagutdannelse og spisskompetanse, derfor satses det stort på fagopplæring. Vi profilerer bedriften aktivt lokalt til bygdas ungdommer. Dette gjør vi ved å tilby sommerjobb, hospitering, lærlingeplasser og ha tett samarbeid med ungdomsskolene og de nærliggende videregående skoler. Bedriften trenger rekruttering, og vi har flere eksempler på at lærlinger er ansatt etter et opplæringsløp. Vi har utviklet et godt arbeidsmiljø over tid og dermed skapt et godt miljø for læring.

   

 • business_bg.png
  ntfk_14644

  Leksvik kommune

  Årets lærebedrift 2014

  Einar Strøm, ordfører

  Det er et samfunnsansvar å delta i utdanningen av framtidas arbeidstakere. For en liten videregående skole er tilgangen på læreplasser avgjørende for kvaliteten i utdanninga. Det sikrer samtidig tilgang på godt kvalifisert arbeidskraft som allerede vet mye om lokale arbeidsplasser.
  Det er positivt med nye medarbeidere som utfordrer kunnskap og holdninger på arbeidsplassen. Vi har mange eksempler på at lærlinger er blitt gode og stabile arbeidstakere.

 • business_bg.png
  anneberitmalmo

  Læringsverkstedet Knøttene

  Årets lærebedrift 2013

  Anne Berit Lyng Malmo, daglig leder

  Ønsker vi at vår bransje skal ha dyktige og engasjerte ansatte, har vi et ansvar for å bidra gjennom å være en aktiv og engasjert lærebedrift. Vi lærer også mye av ungdom i opplærings- og nysgjerrighetsfasen. Det kjennes meningsfylt å være bidragsyter til at ungdommene får et godt utgangspunkt for videre yrkeskarriere. De bidrar samtidig med nye innspill og erfaringer som er viktige for å utvikle vårt barnehagetilbud og vårt personalsamarbeid. Vi som barnehage har også gjennom å gi et tilbud til lærekandidater en daglig påminning om hvor mye tung bagasje en ungdom vil kunne slite med hvis ikke vi i barnehagen gjør en god nok jobb med barna. (Foto: T-A)

 • business_bg.png
  myrland

  Kværner Verdal AS

  Årets lærebedrift 2012

  Harald Myrland, personalleder

  Det å være lærebedrift handler om å utvise samfunnsansvar ved å hjelpe fram neste generasjon med fagarbeidere. Vi får tilgang på kompetanse, utvikler våre egne fagarbeidere når de fungerer som faddere og positivt omdømme. Når du er lærebedrift er det mest overraskende hvordan det holder oss skjerpet, hvor fort de unge lærer og at dette egentlig er en kostnadseffektiv måte å rekruttere på. For oss har det betydd sikret tilgang til kvalifisert arbeidskraft, økt konkurransekraft og at vi også får være med på å sette rammer for fagplaner.

 • business_bg.png
  bedrift-steinkjerkommune

  Scandic Hell

  Årets lærebedrift 2011

  Arild Vollan, hotelldirektør

  Alle bedrifter bør ta ansvar for å sikre den fremtidige rekrutteringen i yrkesfagene. Vi bør ha nok læreplasser i alle fagene, slik at alle som går yrkesfag har en læreplass å gå til. Lærlinger gjør mye positivt med arbeidsmiljøet på hotellet vårt. Glade fremadstormende, ambisiøse ungdommer er med på å gi oss et godt arbeidsmiljø. Ved å være lærebedrift har vi bygd en stolthet i de fagene vi har lærlinger i.

 • business_bg.png
  farstad2

  Sigmund Farstad AS

  Årets lærebedrift 2010

  Toril K. Farstad, faglig leder

  Som lærebedrift er vi med på å forme morgendagens arbeidskraft. Vi får videreført egen kunnskap, samtidig som vi legger et grunnlag hos lærlingene som de kan ha stor nytte av videre i arbeidslivet. Vi er litt overrasket over hvor stor påvirkningskraft en arbeidsgiver har i forhold til lærere og foreldre. Vi har erfart at det er lønnsomt og sette litt press på lærlinger som virker litt umotiverte. De får raskt en vekker når de forstår kravene som må oppfylles i arbeidslivet.

 • business_bg.png
  bratli2

  Aker Piping Technology AS

  Årets lærebedrift 2009

  Stig Arild Bratli, produksjonsansvarlig

  Som lærebedrift har vi god tilgang på motiverte lærlinger, som lett tilegner seg innovasjon av ny teknologi. Vi unngå Unngår en «forgubbing» av arbeidstokken, for vi tror flere generasjoner er sunt for arbeidsmiljøet. Det sikrer også god erfaringsoverføring – fra fagarbeider til lærling. Med lærlingr kan vi selv påvirke potensielt framtidige ansatte i den retning ledelse og tilitsvalgte peker ut. Det er også gode tilskuddsordninger, slik at det blir en økonomisk gunstig måte å bygge kompetanse og rekruttering på.

 • business_bg.png
  bedrift-default.png

  Nortura BA

  Årets lærebedrift 2008

 • business_bg.png
  kari-salater

  Norske Skog

  Årets lærebedrift 2007

  Kari Salater, opplæringsleder

  Det som overrasker meg mest er hvor raskt lærlingene blir en viktig del av team, lag og avdelinger! Det tar kort tid før engasjerte lærlinger er en ressurs både for arbeidsmiljø og i verdiskapingen. Å ha lærevillig ungdom innenfor porten er en vinn-vinn situasjon. Det motiverer erfarne ansatte og tiden tvinger oss til å repetere og utvikle våre ansatte sin kompetanse. Å være lærebedrift er et viktig bidrag i å sikre utdanning til yrkesfag og fremtidig arbeidskraft. (Foto: T-A)

 • business_bg.png
  wowfoto_merete-stort

  Coop Inn-Trøndelag BA, Verdal

  Årets lærebedrift 2006

  Merethe S Hamborg, personalsjef

  Ved å være lærebedrift får vi unike muligheter til å rekruttere nye medarbeidere. Det er flott at vi både kan dele med oss og lære bort kompetanse. Det er viktig at vi bidrar til at ungdom får fullført utdannelsen sin gjennom å gi dem læreplasser. Sånn sett handler det også om å være samfunnsansvaret sitt bevisst. Vi blir positivt overrasket over at det er så mange lærevillige og flinke ungdommer, og at de har mye å lære oss og bidra med til bedriften. Vi har lagt vekt på å bidra med noe positivt til ungdommene og å lære dem arbeidslivets spilleregler i en tid hvor mange opplever at det er vanskelig å få praksiserfaring.»

 • business_bg.png
  mortenhynne

  Byggmester Grande AS

  Årets lærebedrift 2005

  Morten Hynne, daglig leder

  Det som kanskje overrasker meg mest er at ikke flere velger lærlingeinntak som bedriftens hovedarena for rekruttering, men heller velger å basere seg på innleie og bruk av «flyktig » arbeidskraft. Det er også overraskende at økonomisk kompensasjon for å ta imot lærlinger er et tema for mange. Dersom en lærling blir tatt imot på en god måte vil gjerne dette gjenspeiles i innsatsen. Når innsatsen er på topp, så vil det være økonomisk gunstig både for bedriften og akkordlaget å ha læringer i systemet, helt uavhengig av lærlingtilskudd. (Foto: T-A)

 • business_bg.png
  bedrift-default.png

  Steinkjer Kommune

  Årets lærebedrift 2004

  Trude Austheim, rådgiver barnehage

  Vi har et luksusproblem når vi skal velge lærlinger, for det er så mange gode, flinke ungdommer som står på for å skaffe seg en lærlingeplass. Ved å være lærebedrift har vi har kunnet plukke de best egnede lærlingene til våre behov. Videre betyr det en egenutvikling innad i bedriften, for det å få lærling gjør at alle skjerper seg litt, og er klare til å kunne svare på faglige spørsmål. Lærlingen er ikke bare veileders ansvar, det er hele bedriftens ansvar.